Kwaliteit

Mijn praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat ter inzage beschikbaar is.


Privacy

De privacyverklaring van mijn praktijk is hier in te zien: ‘privacyverklaring’


Geheimhoudingsplicht

Als GZ-psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Er wordt nooit, zonder schriftelijke toestemming van mijn cliënt, informatie verstrekt aan derden. Geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).  Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder toestemming van cliënten informatie te verstrekken.


Dossier

Er wordt een dossier bijgehouden van de behandeling. Als psycholoog ben ik hiertoe verplicht. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. Volgens de wet ben ik verplicht om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Als cliënt heb je recht op inzage in je dossier of op een afschrift van de informatie die in het dossier is opgenomen. Mocht mijn cliënt in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kan ik deze informatie verbeteren of aanvullen. Wanneer een cliënt het niet eens is met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kan ik een verklaring van de cliënt aan het dossier toevoegen. Ook heeft de cliënt het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) het dossier.


Ontevreden of een klacht?

Natuurlijk doe ik mijn best om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je toch ontevreden zijn over de bejegening, behandeling of iets anders, laat het me dan weten. Graag ga ik hierover met je in gesprek, ik sta open voor tips en feedback en ben altijd bereid mee te denken in oplossingen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt je contact opnemen met de  Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) om bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen.
Kijk voor meer informatie op: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/


Visitatie

In december 2023 is mijn praktijk met succes gevisiteerd door de LVVP.