Als neuropsycholoog ben ik gespecialiseerd in de relatie tussen hersenen en gedrag. Als er klachten zijn in het denken als gevolg van een hersenbeschadiging kijk ik samen met de cliënt en/ of diens naasten wat de gevolgen hiervan zijn op het dagelijks leven en hoe zij hier mee kunnen leren omgaan. Gelukkig beschikken we als mens over veerkracht; het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag. Toch kan het best ingewikkeld zijn om hier zelf uit te komen, het kan dan fijn zijn om dit met een psycholoog te bespreken.

De behandeling richt zich bijvoorbeeld op:

  • Het verwerkingsproces; de emoties zoals angst, boosheid en verdriet die vaak ontstaan na het oplopen van hersenletsel.
  • Angstklachten die zijn ontstaan of versterkt sinds het hersenletsel; bijvoorbeeld de angst op herhaling, herbelevingen of overmatig piekeren.
  • Depressieve gevoelens/ somberheid/ boosheid/ frustraties die zijn ontstaan of versterkt sinds het hersenletsel.

Hersenbeschadiging

Een hersenbeschadiging kan ontstaan als gevolg van een ongeval (traumatisch hersenletsel), een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een ziekte (infectie, gezwel), een aangeboren afwijking of een neurologisch ziektebeeld zoals dementie. Een hersenbeschadiging kan naast lichamelijke gevolgen ook gevolgen hebben op de volgende gebieden:

  • Het denkvermogen (cognitief functioneren), zoals stoornissen in aandacht, concentratie, denktempo, geheugen, waarnemen, taal, logisch redeneren, plannen, uitvoeren van handelingen en/of het begrijpen van sociale informatie zoals gezichtsuitdrukkingen.
  • Gedrag en emoties, zoals verlies van vermogen om dingen te ondernemen (initiatiefverlies), verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid, persoonlijkheidsveranderingen.
  • Het dagelijks functioneren, denk hierbij bijvoorbeeld aan werk of rolveranderingen.

Licht traumatisch hersenletsel (LTH)/ Postcommotioneel Syndroom (PCS)

Bij licht traumatisch hersenletsel worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud en treedt een kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Wanneer klachten na een hersenschudding langer dan drie maanden aanhouden, wordt dit het postcommotioneel syndroom (PCS) genoemd. Cliënten met PCS kunnen bij mij terecht. Samen onderzoeken we wat maakt dat de klachten lang aanhouden en wat hier mogelijk aan te doen is. De behandeling bestaat onder andere uit het leren begrijpen wat er gebeurd is in het brein, geleidelijke blootstelling aan prikkels om overprikkeling te verminderen en het beïnvloeden van de fysieke- en mentale stressreactie. Daarnaast is er aandacht voor psychologische factoren die mogelijk de klachten in stand houden. Denk hierbij aan angst, somberheid, PTSS en persoonlijkheidsfactoren. Samenvattend richt de behandeling zich op de volgende onderdelen:

  • Het krijgen van begrip van de psychologische invloed (zoals persoonlijkheid en coping) op het blijven bestaan van klachten
  • Aandacht voor emoties en hier anders mee om leren gaan
  • Het bijstellen van mogelijk aanwezige onjuiste overtuigingen over de klachten
  • Verdere geleidelijke opbouw van activiteiten, zodat het lichaam en brein stapsgewijs worden blootgesteld aan prikkels.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

In mijn praktijk voer ik geen neuropsychologisch onderzoek uit. Ik kan samen met de cliënt en naasten meedenken over een doorverwijzing voor een neuropsychologisch onderzoek.