Indien je een verwijzing van de huisarts vraagt naar de Basis GGZ, kun je de behandeling grotendeels of geheel vergoed krijgen vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een verzekerde DSM-5-stoornis. Er is daarnaast een verwijsbrief nodig van een medisch specialist (bv. je huisarts) voor behandeling binnen de basis-GGZ. Op de verwijzing moet vermeld staan dat er sprake is van (vermoeden van) een DSM 5 diagnose.


Contracten

Hoewel psychologische zorg in het basispakket van de zorgverzekering zit is het niet vanzelfsprekend dat de zorg in mijn praktijk volledig vergoed wordt. Dit hangt namelijk af van waar je verzekerd bent. 

Mijn praktijk heeft in 2023 en 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

→ DSW (en hun labels Stad Holland, In Twente)
→ Zilveren Kruis (en hun labels FBTO, De Friesland en Interpolis)
→ Caresq (Aevitae, EUCARE)
→ Menzis (en Anderzorg)
→ ASR (en Ditzo)Bij je verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars? Ik declareer direct aan jouw zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt met je verrekend.

Ben je verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Ik declareer aan jou. Je ontvangt een digitale factuur en je dient zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die je krijgt hangt af van het soort polis dat je hebt afgesloten (meestal tussen de 50% en 80%). Heb je een volledig vrije keuze restitutie basispolis in plaats van een natura basispolis? Dan vergoedt je zorgverzekeraar de kosten van de therapie volledig. Houd ook hierbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Mijn advies is om zelf te informeren bij je zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding. Mogelijk vraagt de verzekeraar hierbij om prestatiecodes, deze vind je hier. De zorgverzekeraar verrekent altijd het jaarlijkse verplichte eigen risico (minimaal €385,= voor 2022). De tarieven voor behandeling worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Werkgevers zijn vaak bereid (een gedeelte van) het behandeltraject te vergoeden, bijvoorbeeld in het kader van preventie van klachten, terugdringen van ziekteverzuim en investeren in het geluk en welzijn van medewerkers. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.


Zorgprestatiemodel

Binnen het Zorgprestatiemodel dat per januari 2022 geldig is, bestaan door de NZa vastgestelde bedragen voor alle mogelijke consulten binnen de ggz. Deze bedragen zijn afhankelijk van het type consult, de setting waarin het consult plaatsvindt, het beroep van de betreffende hulpverlener en de lengte van het consult. Eventuele indirecte tijd is verrekend in de prijs van elk consult. Onder indirect tijd valt bijvoorbeeld dossiervoering, het schrijven van brieven of het uitwerken van diagnostisch onderzoek.

Binnen mijn praktijk kunnen het type consult en de lengte van het consult variëren. De duur van het consult wordt voorafgaand aan het consult bepaald en deze geplande tijd wordt gefactureerd, ook als het consult korter duurt. Er wordt alleen een hoger tarief gefactureerd wanneer meer dan 15 minuten (of een veelvoud hiervan) aan het consult wordt besteed. Een overzicht van de meest voorkomende consulten met bijbehorende bedragen is te vinden op de tarieven pagina.