Aanmelding

Aanmelden kan via het contactformulier op deze website. Na aanmelding neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Telefonisch breng ik kort in kaart waarvoor je in behandeling wilt komen en of de behandeling in mijn praktijk passend is.


Intake

Tijdens dit gesprek zullen we uitgebreider ingaan op jouw hulpvraag. We maken kennis en ik licht mijn werkwijze verder toe. Gezamenlijk stellen we een behandelplan op.  In overleg kan een naaste meekomen naar de intake en/of worden betrokken bij de behandeling. Het is belangrijk dat je je op je gemak voelt en dat je het gevoel hebt op de juiste plek te zijn. Het gesprek vindt plaats op mijn praktijk locatie. Een afspraak via beeldbellen is ook mogelijk.


De behandeling

In de behandeling gaan we aan de slag met het opgestelde behandelplan. De duur van de behandeling kan wisselen van zeer kortdurend (enkele gesprekken) tot langer (een paar maanden). Ook de behandelfrequentie kan wisselen, afhankelijk van bijvoorbeeld klachten of de wens van de cliënt. Regelmatig geef ik opdrachten mee, zodat ook buiten de therapiesessie om gewerkt wordt aan je welbevinden. Bij langer durende behandeling worden tussentijds de opgestelde behandeldoelen geëvalueerd. Bij afronding blikken we terug op de behandeling en besteden we tijd aan terugvalpreventie.

Een therapiesessie duurt doorgaans 45 minuten. Voor EMDR-behandeling plan ik 90 minuten in. Kijk hier voor meer informatie over de Tarieven


Waarneming

Tijdens langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte of langer dan 3 weken vakantie) heb ik een waarnemingsregeling. Dit betekent dat ik samen met de cliënt inschat of tijdens mijn afwezigheid overbruggende gesprekken met een waarnemer nodig zijn. De cliënt kan in dat geval contact opnemen met de waarnemende collega.


Crisis

Mijn praktijk heeft geen mogelijkheden voor opvang tijdens crisissituaties. Als er sprake is van een crisis, neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost. Indien nodig kun je worden doorverwezen naar de crisisdienst. In het geval van crisis kun je ook bellen met telefoonnummer 113 (hulplijn bij suïcidale gedachten).