Tarieven 

Voor de tarieven van behandeling volg ik de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2022 vastgestelde behandeltarieven. Voor meer informatie kijk op http://tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl

Verzekerde zorg: declareren bij de zorgverzekeraar

Afhankelijk van het type zorgverzekering wordt de volledige behandeling vergoed, of betaal je een deel zelf. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding. Er is een verwijsbrief van een medisch specialist (bv. huisarts) nodig.

Telefonisch consult 15 minuten – Gratis

Intake/diagnostiek 45 minuten (prestatiecode verzekeraar C0432) – € 159,70

Intake/ diagnostiek 60 minuten (prestatiecode verzekeraar CO0562) – € 183,44

Behandelconsult 45 minuten en verslaglegging (prestatiecode verzekeraar CO0497) – € 135,89

Behandelconsult 60 minuten en verslaglegging (prestatiecode verzekeraar CO0627) – € 161,46

Behandelconsult 90 minuten (EMDR) en verslaglegging (prestatiecode verzekeraar CO0887)- € 242,76


Onverzekerde psychologische zorg (OVP/OZP)

Een aantal problemen worden niet binnen de zorgwet vergoed. Dit geldt o.a. voor relatieproblemen, aanpassingsproblemen en werkproblemen.

Tarief OVP – sessie 60 minuten € 161,00 per sessie (hier rust geen BTW op). 


Aanmelden zonder verwijzing

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Dat kan! De behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en het behandeltraject is dan voor eigen rekening. De tarieven staan hieronder vermeld. Het voordeel is dat je eigen risico niet wordt aangesproken en je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Je kunt direct een afspraak maken.

Intake 45 minuten – €130

Behandelconsult 30 minuten – €80

Behandelconsult 45 minuten – €110

Behandelconsult 60 minuten – €130

Behandelconsult 90 – €195


Annulering/ verhindering afspraak

Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per mail worden afgezegd. Wanneer de afspraak te laat wordt afgezegd, dan wordt €50,- (no show-tarief) in rekening gebracht.