Het komt regelmatig voor dat mensen een lastige periode doormaken en dat deze langer duurt dan je zou willen. Om hier meer grip op te krijgen, kan het prettig zijn om in gesprek te gaan met een psycholoog. In de behandeling bekijken we welke gedachten, gevoelens en gedrag een rol spelen in de klachten die iemand ervaart. Het kan zijn dat ingesleten patronen hierbij een rol spelen. De behandeling geeft inzicht in deze patronen en er wordt gekeken wat er nodig is om dit te doorbreken. Naar mijn idee is behandeling niet alleen herstellen wat er mis is, maar mag er juist ook aandacht zijn voor iemands sterke kanten, goede eigenschappen en wat al goed gaat.


Volwassen (18+) kunnen bij mij terecht voor behandeling gericht op:

 • Angstklachten (stress, paniek, sociale angst, dwangmatigheid, overmatig piekeren)
 • Somberheid
 • Overspannen / Burnout
 • Verwerking van traumatische gebeurtenissen/ PTSS
 • Omgaan met Verlies
 • Klachten ten gevolge van een lichamelijke aandoening
 • Oorsuizen (tinnitus/ hyperacusis)
 • ADHD
 • Laag zelfbeeld/ onzekerheid
 • Vermoeidheidsklachten/ slaapproblemen
 • Vastlopen door hardnekkige patronen in denken, voelen en doen. 
 • Long COVID-19. Meer info

De behandeling die ik bied is niet geschikt voor mensen met:

 • Verslavingsproblematiek
 • Psychotische klachten
 • Ernstige depressieve klachten, met suïcidaliteit
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Ernstige agressieproblematiek
 • Forensische problematiek

Twijfel je of je bij mij in behandeling kunt komen? Neem Contact op om te overleggen of behandeling mogelijk is. 
Wanneer blijkt dat mijn behandelaanbod niet passend is, kunnen we samen kijken naar waar je mogelijk wel terecht kunt.